Jämför lån direkt

lendify

Sök lån
Crowdlending i Sverige

Lån med avdragsgill ränta?

I Sverige har vi en lagstiftning för kapitalinkomster- och utgifter som innebär skatt på inkomster och avdrag för utgifter. Om du har ett sparkonto vet du säkert om att Skatteverket tvingar av dig en del av din intjänade ränta i så kallad avkastningsskatt. Detsamma gäller om du gör en vinst vid försäljning av aktier eller fonder eller andra aktiederivat. Om du i stället gör en förlust på dina aktier eller fonder kan du dra av förlusten mot andra kapitalinkomster alternativt andra inkomster såsom lön och liknande.

När du betalar ränta på ett lån, oavsett vilket slags lån det handlar om, räknas dina utgifter som utgifter på kapital, precis som om du skulle sålt aktier med förlust. Man kanske skulle kunna tro att detta bara skulle gälla för lån för vilket man faktiskt har förvärvat någon slags egendom, till exempel en fastighet, men även ränteutgifter för privatlån och snabblån är utgifter på kapital och därmed avdragsgilla.

Regler för avdragsgill ränta

Du får göra avdrag i din deklaration för alla ränteutgifter du har betalat under inkomståret. Det gäller oavsett om det handlar om bolån, billån, privatlån/blancolån eller snabblån. För taxeringen 2013 kan du alltså göra avdrag för totalen under 2012. För det mesta skickar banker, kreditinstitut och andra långivare en kontrolluppgift (med kopia till dig) till Skatteverket, så normalt sett är dina totala ränteutgifter redan noterade på deklarationen.

  • För att få göra avdrag gäller dessutom följande specialregler:
  • Du kan inte göra avdrag med mer än det finns täckning för på inkomstsidan
  • Du kan bara göra avdrag för låneräntor för vilka du har varit personligen betalningsansvarig
  • Är en ränteutgift inte förifylld på deklarationen måste du lämna upplysningar om detta

Värt att notera är också att om du återbetalar lån i förtid och tvingas betala ersättning för detta (vanligt för bolån) är ersättningen att betrakta som en avdragsgill räntekostnad.

lendify

Sök lån
Crowdlending i Sverige
Välkommen till Svenskalangivare.se©2019 Svenskalangivare.se | Kontakt | Cookies | Sitemap